Antikorupcijski program - akcijski plan

luka split

MINI AKCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA LUKA d.d. SPLIT
BROJ CILJ MJERA AKTIVNOSTI CILJANE SKUPINE ROK NADLEŽNOST
Poboljšanje usluga društva, jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti
1.1.
Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu
1. Pružanje lučko-transportnih usluga na visokoj razini u cilju ostvarivanja zadovoljstva poslovnih partnera i svih korisnika usluga Luke d.d. Split. 2. Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti od strane Uprave društva, direktora sektora i voditelja organizacijskih cjelina.
1. Misija i vizija je objavljena na www.lukasplit.hr
1. Komercijalno-financijski sektor
1. Do kraja 2013. provesti dopune navedenih mjere obzirom na ulazak u EU
1. Uprava 2. Nadzorni odbor
2. Operativno-tehnički sektor
3. Članovi, ulagatelji i dioničari
1.2.
Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama
1. Implementacija
1. Periodični auditi po principu ISO 9001 s ciljem provođenja i unapređenja sustava
1. Zaposlenici involvirani u aktivnosti
Trajno
1. Uprava društva 2. Direktori svih sektora
samoocjenjivanja procesa
rada i organizacije u svrhu
unapređenja integriteta
2. Donijeta odluka o imenovanju službenika za informacije
 
3. Sponzorstva i donacije
4. Osoba za nepravilnosti
1.3.
Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju
Procjeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika s područja identificiranih slabosti.
1. Godišnja procjena Atikorupcijskog sustava 2.Izrada antikorupcijskog upitnika
1. Zaposlenici na područjima gdje su identificirani problemi 2. Svi zaposlenici
Donijeti sa trajnom primjenom
1. Osoba zadužena za nepravilnosti 2. Osoba zadužena za etiku 3. Izjava o povjerljivosti i nepristranosti