IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I NEPRISTRANOSTI

LUKA d.d.

Kopilica 47. b.

21 000 Split

OIB: 34440814040

 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I NEPRISTRANOSTI

 

Ja, _________________________ rođena/a ___________________ OIB ___________________

prebivalištem u ______________________________ pod materijalnom i kaznenom odgovornošću

potvrđujem da u tekućoj godini obavljam svoje poslove u LUKA d.d. U skladu s važećim propisima

te da ću i u slijedećim godinama postupati na isti način.

 

U Splitu,

 _________________________

 Potpis