Opći podaci

opcenito"Luka d.d. Split" je tržišno orjentirano trgovačko društvo koje temeljem Ugovora o prvenstvenoj koncesiji obavlja lučke usluge na prostoru Sjeverne luke Split. Osnovna djelatnost Luke d.d. Split se obavlja na ukupnoj površini od 198.072 m2, gdje najveći dio koncesioniranog područja ima status slobodne zone.
Naš povoljan geopoložaj i prometna pozicija, sa autocestom A1 Zagreb-Split u neposrednoj blizini,  čine osnovu našeg dugogodišnjeg uspješnog poslovanja. Luka Split je izvrsno povezana sa hub-lukama Mediterana kao i sa mnogim svjetskim destinacijama.
Duga lučka tradicija ovog prostora je oplemenjena modernom skladišnom opremom, a stalni trendovi daljne modernizacije i povećanja integralnog načina transporta su okosnica uspješnog nastavka ove iste tradicije.
Luka d.d. Split je dinamična cjelina u kojoj se stalno dešava proces modernizacije pri čemu se posebna pažnja pridaje prevenciji i očuvanju okoliša.


Luka d.d. Split je u većinskom vlasništvu društva Consult-invest limited d.o.o., čiji udio iznosi 35,66%.