Slobodna zona

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA SLOBODNE ZONE:

- Korisnici mogu biti domaće ili strane pravne i fizičke osobe
- Jednostavna procedura obavljanja poslova unutar slobodne zone
- Za robu skladištenu ili konzumiranu unutar slobodne zone ne pripisuje se porez na dodanu vrijednost ili bilo koja druga državna dažbina
- Usluge i završni proizvodi su oslobođeni dodatnih troškova (PDV i carinske naknade) sve dok ne izađu na teritorij Republike Hrvatske
- Dobra se mogu slobodno uvoziti i izvoziti
- Manja stopa poreza na dohodak za tvrtke i dionička društva


U SLOBODNOJ ZONI DOPUŠTENA JE:

- Prozvodnja dobara
- Završne usluge i skladištenje tereta i dobara
- Veleprodaja i opskrba brodova potrepštinama