Mehanizacija

- Mobilna lučka dizalica nosivosti 104t
- 4 portalne dizalice nosivosti 5t
- 1 mostna dizalica nosivosti 7t

meh2

- 2 kontejnerska manipulatora nosivosti 42t
- 5 viličara

meh1

- Lokomotiva za manipulaciju vagonima
- Kamioni s prikolicom za kontejnere
- Ostala specijalizirana oprema

meh3